Mer om oss

Bohusgården är privatägt av Majsan Ågren och Martin Olsson. Martin kom till Bohusgården redan 1992 och Majsan några år senare. Denna långa erfarenhet inger både förtroende och trygghet till att kunna leverera en bra produkt.

Vi är stolta över vår anläggning och lägger ner mycket själ och hjärta i verksamheten. Vi har en fantastisk personal och vi jobbar utifrån våra två ledord som är Generositet och Ödmjukhet. Vårt stora och breda utbud av både mat och konferenslokaler gör sitt till för att det ska passa såväl den lilla som den stora gruppen. Hos oss kan alla finna sin plats.

Vi har under de senaste åren byggt ut vår anläggning och skapat än mer förutsättningar för våra gäster. Vi bygger ut under devisen att ”samarbete kräver trivsamma mötesplatser”. Vi är helt övertygade om att – ”är du inte under utveckling, så är du under avveckling”.

Vi är Svanenmärkta! Vi har efter flera års arbete med miljötänkande rörande energi, inköp, sopsortering, leverantörer m m erhållit svanenlicens. Vi har haft ett miljödiplom från Svenska Möten sedan ca 10 år där vi har följt den miljöpolicy som funnits där. Vi har ett flertal laddstationer för elbilar. Nu har vi tagit ett steg extra. Det viktiga nu är att få alla, såväl gäster som personal, att bli ännu mer medvetna om miljön. Det är vår skyldighet mot kommande generationer!

Vi är beroende av era synpunkter, maila oss gärna!

Varmt välkommen till Bohusgården!