vy

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätta vår dåvarande personuppgiftslag (PuL). Den ställer högre krav på oss som näringsidkare där våra ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och rättigheter för den enskilde stärks när det gäller personlig integritet.

 

Hotel Bohusgården AB jobbar bland annat med telefonbokning samt onlinebokning där vi ber om vissa personuppgifter såsom namn, adress, telefon och mailadress. Dem lägger vi in i vårt hotellsystem för att kunna göra din bokning, ge dig bra service, information och erbjudanden.

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?
Insamlingen av personuppgifter sker först och främst för att vi ska kunna fullgöra ett enskilt intresse såsom bokning av vistelse i form av hotellrum, konferens, bordsbokning samt erbjudanden/markandsföring. Uppgifterna vi tillhandahåller hjälper oss att kunna leverera den bästa av service från första bokningstillfälle till ankomst och sedan avresa.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller blir ombedda att anlita samarbetspartners för att tillgodose era behov för enskilda bokningar.

Hur hanterar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter lagras i vårt hotellsystem och finns tillgängligt för våra anställda.
Receptionisterna och våra bokare använder dem för att kunna:

  • Ge offert/ skicka bekräftelse på bokning
  • Kontakta er innan ankomst eller efter avresa.
  • För att bistå med hjälp och kunna svara på frågor.
  • Skicka erbjudanden/ marknadsföring

 

Hotel Bohusgårdens bokningssystem har inget kundregister för dig som privatperson utan dina kunduppgifter är endast kopplat till respektive bokningstillfälle. Som konferens/gruppbokare/företagskund är dina personuppgifter kopplade till ditt företag i vårt företagsregister. Hotell Bohusgården sparar personuppgifter så länge du har en
kundrelation till oss, denna anses avslutad när du meddelar oss detta.
Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag enligt bokföringslagen.

 

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?
Ni kan begära att få:

  • Tillgång till era personuppgifter.
  • Felaktiga personuppgifter rättade
  • Få personuppgifter raderade
  • Invända mot att personuppgifterna används för direkt- eller riktad marknadsföring.

 

Vid frågor eller önskemål gällande dataskyddsfrågor, vänligen kontakta mikael@bohusgarden.se

 

 

Anmäl dig här för att ta del av våra nyheter och erbjudanden


You are now subscribed